Ciuperca Unghiei Are O Solutie Revolutionara De Tratare!

Eliminati ciuperca unghiei folosind razele laser IPL. Rezultate apar de la primul tratament

Tratament Extern, Fara Pastile, Fara Smulgere Sau Topire A Unghiei!

Termeni Si Conditii De Utilizare

 

Vă mulţumim pentru accesarea site-ului nostru (“Site-ul”). Vă rugăm să citiţi aceşti termeni şi condiţii (“Condiţiile”) înainte de a folosi Site-ul. Site-ul este operat de SC GUMKEN MEDICAL SRL. Folosind Site-ul, vă daţi acordul cu privire la Condiţiile în baza cărora vă conferă drept de acces. Din când în când, Site-ul poate modifica Condiţiile. În consecinţă, vă rugăm să consultaţi Condiţiile la orice accesare sau folosire a Site-ului. În cazul în care, în orice moment, nu doriţi să acceptaţi Condiţiile, acest fapt poate face imposibiliă utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului. Periodic, Site-ul poate desfăşura concursuri şi promoţii prin intermediul Site-ului. În cazul în care este necesar, vor fi postate condiţii separate care vor guverna respectivele concursuri şi promoţii.

FĂRĂ ASIGURĂRI

Deşi Site-ul a depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor accesate prin intermediul Site-ului, Site-ul nu garantează şi nu conferă asigurări cu privire la exactitatea, oportunitatea sau integritatea oricărei informaţii sau material de pe Site.

LINKURI CĂTRE SITE

Site-urile sau paginile către care Site-ul poate trimite au scop pur informativ şi nu au fost revizuite de Site. Site-ul nu este responsabil pentru conţinutul site-urilor sau paginilor la care se face trimitere sau care trimit la acest Site, iar Site-ul nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere pentru vreo pierdere sau penalitate de orice tip care ar putea fi suportată ca urmare a oricărei conectări la orice locaţie de pe orice site la care se face trimitere.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul, inclusiv (dar fără limitare la) textul, conţinutul, aplicaţiile software, imaginile, muzica, sunetul, grafica, fotografiile, ilustraţiile, lucrările de artă, fotografiile, denumirile, siglele, mărcile înregistrate, mărcile de servicii şi alte materiale (“Conţinut”), sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate şi/sau drepturi patentate. Conţinutul include atât conţinutul deţinut sau controlat de către Slimart, cât şi conţinutul deţinut sau controlat de terţe părţi, fiind acordat Slimart pe bază de licenţă.

Toate articolele individuale, rapoartele şi alte elemente care compun Site-ul pot fi lucrări care fac obiectul dreptului de autor. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile aferente referitoare la dreptul de autor şi toate notificările sau restricţiile suplimentare referitoare la dreptul de autor, conţinute de prezentul Site. Nu puteţi folosi vreo marcă înregistrată sau denumire comercială a Site-ului fără acordul scris exprimat în prealabil de Site-ul şi recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de proprietate în legătură cu şi pentru oricare dintre aceste denumiri şi mărci. Sunteţi de acord să informaţi în scris imediat ce aveţi cunoştinţă despre orice acces neautorizat la Site sau folosirea neautorizată a Site-ului de către orice parte sau despre orice reclamaţie potrivit căreia Site-ul sau orice parte a conţinutului său încalcă orice drept de autor, marcă înregistrată sau alte drepturi ale oricărei părţi, conferite prin prevederi contractuale, statutare sau prin legi comune.

LICENŢĂ ŞI DREPTURI DE DESCĂRCARE

Nu puteţi dobândi nici un drept sau licenţă pentru Site şi/sau Conţinut cu excepţia dreptului limitat de folosire a Site-ului, în conformitate cu prezentele Condiţii, şi de descărcare, în conformitate cu condiţiile stabilite în această secţiune. Cu excepţia cazurilor stabilite în prezenta secţiune, nu puteţi copia, reproduce, recompila, decompila, dezasambla, realiza activităţi de reverse engineering, distribui, publica, afişa, executa, modifica, încărca pentru a crea lucrări derivate din acesta, transmite, sau în orice alt mod exploata orice parte a Site-ului.

Site-ul permite descărcarea în următoarele condiţii:

(i) nu executaţi mai mult de un exemplar tipărit al materialului descărcat şi nu executaţi copii ulterioare ale exemplarului tipărit;
(ii) materialul descărcat şi/sau exemplarul tipărit sunt folosite numai în scop personal, necomercial; şi
(iii) menţineţi pe materialul descărcat şi/sau exemplarul tipărit toate notificările referitoare la dreptul de autor şi respectaţi în continuare condiţiile respectivelor formulări şi notificări. În plus, nu puteţi oferi spre vânzare sau vinde sau distribui Conţinutul sau orice parte a sa prin orice mijloc (inclusiv distribuţie prin televiziune aeriană sau transmisie radio sau distribuţie printr-o reţea de calculatoare).

Nu aveţi dreptul de a pune la dispoziţie orice parte a Site-ului în cadrul unui alt site, indiferent dacă acest lucru se execută prin hyperlink prin internet sau în alt mod. Site-ul şi informaţiile conţinute de acesta nu pot fi utilizate pentru a realiza o bază de date de orice tip, iar Site-ul nu poate fi stocat (integral sau parţial) în baze de date pentru a fi accesat de către dumneavoastră sau orice terţă parte sau pentru a distribui orice site-uri cu baze de date care conţin întregul Site sau o parte a sa.

PERMISIUNI

În cazul în care doriţi informaţii despre modul în care puteţi obţine permisiunea Site-ului pentru a folosi orice Conţinut sau în cazul în care doriţi să creaţi un link de la site-ul dumneavoastră către Site, transmiteţi cererea dumneavoastră la adresa electronica de contact.

FĂRĂ GARANŢII

Site-ul şi Conţinutul sunt oferite “ca atare”, excluzând, în cea mai mare măsură permisă de legislaţia aplicabilă, orice garanţii de orice tip, exprese sau implicite, inclusiv (dar fără limitare la) excluderea garanţiilor referitoare la titlu, vandabilitate, calitate, adaptarea la un anumit scop şi neîncălcarea drepturilor private sau ale terţelor părţi. De asemenea, Site-ul nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere pentru funcţiile conţinute de Site şi nu acordă nici o garanţie că Site-ul va funcţiona fără întrerupere sau fără erori sau că defecţiunile vor fi corectate.

Vă rugăm să reţineţi că anumite jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, astfel încât este posibil ca anumite excluderi sau toate excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Site-ul nu garantează că Site-ul este compatibil cu computerul dumneavoastră sau că Site-ul sau serverul său nu conţine erori sau viruşi, viermi informatici sau “cai troieni”, iar Slimart nu răspunde pentru orice daună pe care o puteţi suferi ca urmare a acestor caracteristici distructive. Site-ul nu va fi considerată responsabilă pentru Conţinutul furnizat de terţe părţi.

De asemenea, Site-ul nu este responsabilă pentru siguranţa sau disponibilitatea liniilor telefonice şi a echipamentului pe care le folosiţi pentru a accesa Site-ul. Prezentele Condiţii nu vă afectează drepturile statutare sau drepturile legale ca şi client.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Recunoaşteţi că utilizaţi Site-ul, inclusiv Conţinutul, pe propriul risc. În cazul în care nu sunteţi mulţumiţi de Site, de Condiţii sau de orice parte sau de întregul Conţinut, singurul remediu este întreruperea folosirii Site-ului. Cu excepţia cazurilor de fraudă şi a rănirii sau decesului provocat prin neglijenţa Site-ul, în nici un caz Site-ul nu va fi responsabilă faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte pentru orice daună directă, specială, indirectă, consecutivă sau incidentală, punitivă sau pentru profituri nerealizate, sau orice alte daune de orice tip, bazate sau nu pe garanţie, contract, răspundere delictuală (inclusiv neglijenţă) sau de alt tip, chiar dacă Site-ul a fost consiliat cu privire la această posibilitate.

Este posibil ca legislaţia aplicabilă să nu permită limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, astfel încât este posibil ca această limitare sau excludere să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI LOCALE

Site-ul nu este direcţionat către nici o persoană din nici o jurisdicţie în care, din orice motiv, este interzisă publicarea sau punerea la dispoziţie a Site-ului. Cei cărora li se aplică aceste interdicţii nu pot accesa Site-ul. Slimart nu garantează că Site-ul sau Conţinutul sunt adecvate utilizării sau permise de legislaţia locală în toate jurisdicţiile. Cei care accesează Site-ul o fac din propria iniţiativă şi sunt responsabili pentru respectarea legilor sau reglementărilor locale în materie; în cazul în care aveţi îndoieli, cereţi sfatul unui consilier juridic.

DESPĂGUBIRE

Conveniţi să despăgubiţi, apăraţi şi protejaţi Site-ul, angajaţii, reprezentanţii şi agenţii săi de şi împotriva oricărei pretenţii, acţiuni, cereri sau alte proceduri înaintate, de către terţe părţi, împotriva Site-ului, a angajaţilor, reprezentanţilor sau agenţilor săi în măsura în care aceste pretenţii, procese, acţiuni sau alte proceduri derulate împotriva Site-ului, a angajaţilor, reprezentanţilor, furnizorilor sau agenţilor săi se bazează pe sau apar în legătură cu:

(i) folosirea Site-ului de către dumneavoastră;
(ii) orice încălcare de către dumneavoastră a Condiţiilor;
(iii) o afirmaţie că orice folosire a Site-ului de către dumneavoastră (aa) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei terţe părţi sau orice drept de personalitate sau imagine, sau (bb) este calomniator sau defăimător, sau lezează sau provoacă daune oricărei terţe părţi;
(iv) orice ştergere, adăugare, inserare, modificare sau folosire neautorizată a Site-ului de către dumneavoastră; sau
(v) orice declaraţie falsă sau încălcarea declaraţiilor sau garanţiilor conferite de dumneavoastră, conţinute în prezentul. Referirile din această secţiune la Condiţiile de utilizare a Site-ului de către dumneavoastră vor fi considerate ca incluzând orice utilizare de către o terţă parte, în cazul în care respectiva terţă parte accesează Site-ul de la computerul dumneavoastră.

Acceptaţi să plătiţi către Site, angajaţii, reprezentanţii şi agenţii săi orice şi toate costurile, daunele şi cheltuielile (inclusiv taxele legal rezonabile) pronunţate împotriva oricăruia dintre sau suportate de oricare dintre aceştia în legătură cu sau în urma oricărei pretenţii formulate de terţe părţi, procese, acţiuni sau proceduri care sunt aferente oricărei pretenţii formulate de orice terţă parte.

REZILIERE

Dumneavoastră sau Site-ul puteţi rezilia prezentele condiţii cu sau fără motiv, în orice moment. În cazul în care Site-ul reziliază aceste condiţii, Site-ul vă va informa prin email, la adresa pe care ne-aţi furnizat-o la înregistrare, considerându-se că aţi primit notificarea în termen de o oră de la transmiterea sa. Rezilierea va produce efecte în acel moment. Veţi fi responsabil pentru notificarea oricărei modificări a adresei dumneavoastră de e-mail. Puteţi executa rezilierea trimiţând un e-mail la adresa de contact electronic. În urma rezilierii, veţi distruge Conţinutul, precum şi copiile acestuia, obţinute din Site.

MODIFICAREA SITE-ULUI

Acceptaţi dreptul Site-ul de a schimba conţinutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Site-ului, în orice moment, după bunul său plac. De asemenea, acceptaţi că aceste modificări pot duce la imposibilitatea dumneavoastră de a accesa Site-ul.

CLAUZĂ DE RENUNŢARE

Nicio renunţare a Site-ului la vreo încălcare a oricărei obligaţii care derivă din prezentele Condiţii nu va reprezenta o renunţare la orice altă încălcare, iar neexercitarea sau exercitarea parţială de către Site-ul a oricărui drept de remediere nu va reprezenta o renunţare la dreptul ulterior de a exercita respectivul sau un alt drept de remediu.

Testeaza Acum

singura solutie pentru indepartarea definitiva a ciupercii unghiei

Completeaza formularul de mai jos si vei beneficia GRATUIT de consultatie cu medicul dermatolog in cadrul sedintelor de tratament.

Nume
Email
Telefon

Program de lucru
ne poti vizita oricand in timpul programului de lucru pentru a beneficia de sedinta test si consultatia cu medicul dermatolog

De Luni pana Vineri      11.00-20.00
Sambata                           11.00-18.00
Duminica                          Nu se lucreaza

Adresa
Clinica Dermatologica Slimart

Bucuresti,
Calea Floreasca 91-111 (vis-a-vis de Vacamuu)

Telefoane
0754.22.00.50 sau 0732.99.00.51